Kontakt

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

02-676 Warszawa

W przypadku wszelkich kwestii związanych z aplikacją ESPD należy kontaktować się z JEDZ@uzp.gov.pl

Powrót na stronę główną