Velkommen til den elektroniske ESPD-tjenesten

  • Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) er leverandørens egenerklæring om sin virksomhets økonomiske og finansielle kapasitet, tekniske og faglige kvalifikasjoner og egnethet for den kunngjorte konkurransen.

    Skjemaet er tilgjengelig på alle EØS-språk og brukes som en foreløpig dokumentasjon for at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene, at det ikke foreligger grunner for avvisning og at han oppfyller aktuelle utvelgelseskriterier.

    ESPD-skjemaet er en forenkling for leverandørene, da de ikke lenger trenger å levere dokumentasjonsbevis sammen med tilbudet eller forespørselen om deltakelse i konkurransen. Bestemmelsene om elektronisk ESPD trer 1. januar 2017.

    Denne ESPD-tjenesten er gratis å bruke. Skjemaet fylles ut elektronisk. Skjemaet kan enten sendes oppdragsgiver elektronisk eller skrives ut og sendes som en PDF sammen med tilbudet/forespørselen om deltakelse i konkurransen. Tidligere innleverte ESPD-skjemaer kan gjenbrukes så lenge all informasjon fortsatt er gyldig og korrekt.

    Leverandøren kan bli avvist fra konkurransen, eller bli rettsforfulgt dersom avgitt informasjon er alvorlig misledende, tilbakeholdt eller ikke kan dokumenteres.

Hva er du?

Hva ønsker du å gjøre?

 

Hva ønsker du å gjøre?

Last opp fil

Last opp oppdragsgivers ESPD-forespørsel eller en leverandørens ESPD-skjema

Last opp filer

Last opp oppdragsgivers ESPD-forespørsel Last opp ESPD-skjemaet du vil gjenbruke

Hvilket land tilhører oppdragsgiver?

I hvilket land er din virksomhet registrert?

Velg land